Hội Người cao tuổi xã Minh Cường tổ chức Hội nghị nói chuyện về tình hình thời sự trong nước và quốc tế năm 2017

10:50 11/11/2020 | Đã xem 31

Sáng 22/6/2017, Hội Người cao tuổi xã Minh Cường tổ chức hội nghị nói chuyện thời sự về tình hình trong nước, an ninh, chính trị thế giới năm 2017, thu hút hơn 200 cán bộ, hội viên tham gia. Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã đã dự buổi nói chuyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lương Khánh Thiện – Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Thường Tín thông tin về tình hình an ninh, chính trị quốc tế, khu vực và trong nước như: tình hình an ninh nước Mỹ, sự lớn mạnh của Trung Quốc, thông báo về những nét nổi bật trong hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong năm 6 tháng đầu năm 2017. Những thông tin mới, cần thiết về tình hình kinh tế - xã hội, thời cơ, thách thức cũng như xu thế và định hướng hội nhập quốc tế của Việt Nam và tình hình biển Đông.

Thông qua buổi nói chuyện đã cung cấp một cách nhìn tổng thể về tình hình trong nước và thế giới. Trên cơ sở đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

Vân Hồ - Cán bộ VHXH